Dillenburg

De gemeente heeft nog enkele kavels te koop op de bedrijvenstrook van de Dillenburglocatie, gelegen aan de Lipsstraat in Drunen. Deze kavels zijn geschikt voor bedrijven in een lagere milieucategorie.

Flexibele kavels

De bedrijvigheid in het Plan Dillenburg concentreert zich langs de Lipsstraat. Vooraf is niet vastgelegd hoeveel bedrijven zich er kunnen vestigen. Om ondernemers die zich er willen vestigen, zoveel mogelijk tegemoet te kunnen komen, ligt de breedte van de diverse kavels niet vast. Ondernemers kunnen dus zelf aangeven hoeveel vierkante meters ze nodig hebben.

De grondprijs voor bedrijfskavels op Plan Dillenburg bedraagt 223 euro/vierkante meter.

Interesse?

Op het bedrijventerrein Dillenburg zijn nog bedrijfskavels beschikbaar. Heeft u interesse, neem dan contact op met Ester van Wendel de Joode, een van de MogelijkMakers van de gemeente Heusden.