Het Hoog

Een bedrijvenpark met allure

Bedrijvenpark Het Hoog is een hoogwaardig bedrijventerrein, dat met zijn ligging pal aan de snelweg A59 uitstekend bereikbaar is. Dankzij goed georganiseerd parkmanagement beschikt het park over een aantal voorzieningen - zoals toegangsbeveiliging en glasvezel - die het ondernemersklimaat er bijzonder aangenaam maken. Bij de realisatie van het bedrijvenpark is gewerkt met een beeldkwaliteitsplan om voldoende waarborgen te bieden aan dergelijke beeldkwaliteitsaspecten.  

In een onderzoek door bureau Heliview uit Breda kwam het bedrijvenpark in 2012 naar voren als tweede beste bedrijfslocatie van Noord-Brabant, achter de High Tech Campus in Eindhoven. Redenen voor deze goede score zijn de uitstekende bereikbaarheid, de goede beveiliging en voorzieningen op het terrein.

Gemengd

Het Hoog is een gemengd en regionaal bedrijvenpark dat ruimte biedt aan middelgrote en grootschalige bedrijvigheid. Het bedrijvenpark bestaat uit twee delen. Op het Hoog I hebben we nog circa 6 hectaren beschikbaar. Zoekt u een groter kavel of een ander kavel, dan kunnen we met u kijken naar de mogelijkheden op het Hoog II. Informeert u naar de mogelijkheden bij onze MogelijkMakers.

 

Grondprijzen 

Sterlocatie (kavel 9) 242 euro
Percelen langs de Noord-zuid as (kavel 2 en 3)    171 euro
Kavels 1, 4, 5, 6, 7 en 8 159 euro

Deze prijzen zijn per vierkante meter en exclusief BTW. De grondprijzen worden jaarlijks geïndexeerd. Tussentijdse prijsaanpassing is incidenteel mogelijk.

Interesse?

Op het bedrijvenpark Het Hoog zijn nog enkele kavels beschikbaar. Heeft u interesse, neem dan contact op met Ester van Wendel de Joode, een van de MogelijkMakers van gemeente Heusden.