Bedrijventerrein Heesbeen

De historie van bedrijventerrein Heesbeen in Heesbeen gaat samen met de komst van conservenfabriek Jonker Fris naar het dorp. In 2008 sloot het bedrijf echter zijn deuren en kwam een deel van de gebouwen leeg te staan. Inmiddels zijn de meeste gebouwen weer in gebruik. Het is een gemengd bedrijventerrein waarbij bedrijven van verschillende omvang en met diverse bedrijfsactiviteiten door elkaar gevestigd zijn. Het bedrijventerrein  heeft een omvang van circa 33 ha, dit is inclusief de Hoge Mastdijk en percelen buitendijks die voormalig onder Jonker Fris vielen.

Eind 2016 is zijn bedrijventerreinen Heesbeen & Bakkersdam beloond met het Keurmerk Veilig Ondernemen en zijn zij in 2016 volledig gerevitaliseerd

Parkmanagement

Op bedrijventerrein Heesbeen is parkmanagement actief. Meer informatie over het parkmanagement vindt u hier. Op de site van parkmanagement vindt u daarnaast meer informatie over bedrijventerrein Heesbeen.

Beschikbare bedrijfskavels

Op bedrijventerrein Heesbeen zijn nog enkele kavels beschikbaar. Heeft u belangstelling kijk voor meer informatie bij de beschikbare bedrijfskavels of neem contact op met Ester van Wendel de Joode, een van de MogelijkMakers van de gemeente Heusden.