Erfpachtregeling

In de gemeente Heusden kunt u bedrijfsgrond kopen, maar ook in erfpacht verkrijgen. U mag op de grond uw bedrijfspand bouwen en heeft het recht om de grond later alsnog te kopen. De grond blijft eigendom van de gemeente. Voor het gebruik betaalt u een jaarlijkse vergoeding, de zogenoemde canon.

De voordelen van erfpacht

  • U heeft geen hypotheek nodig voor de aankoop van de grond. U kunt erfpacht vergelijken met een aflossingsvrije hypotheek.
  • Erfpacht biedt u zo de mogelijkheid een bedrijfskavel te kopen, waarvoor u anders de financiering niet rond kreeg.

De zekerheden van erfpacht

  • De erfpachtovereenkomst heeft een eeuwigdurend karakter.
  • In de erfpachtovereenkomst is de mogelijkheid opgenomen om de grond op termijn alsnog te kopen. Voor de eerste tien jaar is de grondprijs vastgelegd in de overeenkomst.
  • De erfpachtcanon wordt in de overeenkomst vastgelegd en jaarlijks geïndexeerd voor inflatie.

Erfpachtvoorwaarden

Meer weten over de erfpachtregeling?

Wilt u meer weten over de erfpachtregeling van de gemeente Heusden? Neem dan contact op met een van de MogelijkMakers